CSR op een hoger plan

Foodpolicy is een besloten kennisnetwerk van zo’n tachtig senior foodprofessionals die willen bijdragen aan de verduurzaming van de voedselketen. Met elkaar zetten we onze kennis en ervaring in om corporate social responsibility (CSR) in de foodsector op een steeds hoger plan te tillen.

Foodpolicy bestaat sinds 2009. We vormen een divers gezelschap van retailers, fabrikanten, cateraars, ngo’s en kennisinstituten. Om een indruk te geven: lid zijn onder meer Jumbo, Lidl, Unilever, Perfetti Van Melle, Albron, Natuur & Milieu en Wageningen UR.

Altijd actueel, altijd gezellig!

In onze bijeenkomsten pakken we steeds een actueel CSR-issue bij de kop zoals biodiversiteit, CO2-reductie, voedselzekerheid, de eiwittransitie, true pricing, natuurinclusieve landbouw, plastic, due dilligence en CSRD. Deskundige gastsprekers scherpen ons denken, waarna we in een interactieve setting tot nieuwe oplossingen proberen te komen. Aansluitend verstevigen we tijdens een heerlijk buffet de onderlinge band en leggen we nieuwe contacten.

De take-aways... 
 • Je krijgt de nieuwste inzichten over actuele CSR-topics  
 • Ontmoet andere senior foodprofessionals met een passie voor CSR
 • Veel praktische info voor je dagelijks werk.

Wat je ook nog moet weten:
 • Foodpolicy is een besloten netwerk; je deelt je visie in een vertrouwde omgeving
 • We hebben drie bijeenkomsten per jaar in het midden van het land
  Data 2023: 7 februari, 18 april en 26 september
  Data 2024: (nog onder voorbehoud): 6 februari, 16 april en 24 september
 • Je mag altijd kosteloos een collega als introducé meenemen
 • Bij verhindering mag een collega je vervangen
 • Interessante (video)podcasts op Foodnet.nl - the voice of CSR in food.


Contact

Miriam Verstappen, 06-52455763
Patricia van Uden, 06-21808464

Lid worden

Het lidmaatschap staat in principe open voor iedereen die in een hogere functie in de foodbranche werkt en belangstelling heeft voor het verduurzamen van de voedselketen. Ook personen buiten de eigenlijke foodsector kunnen lid worden, mits hun werk gerelateerd is aan voedselproductie en -distributie.

Kandidaat-leden worden uitgenodigd door de Raad van Advies. Voorzitter is Frits Kremer. Kandidaat-leden die zich op eigen initiatief aanmelden voor toelating, nemen contact op met het secretariaat via secretariaat@foodpolicy.nl, 06-52455763 (Miriam Verstappen) of 06-21808464 (Patricia van Uden). Na toelating is aanmelding via het inschrijfformulier op deze website verplicht.

Om binnen het besloten netwerk open communicatie mogelijk te maken houden Foodpolicy-leden zich aan een gedragscode. De Raad van Advies ziet toe op de naleving daarvan. Daarnaast is er een lidmaatschapsreglement van kracht.

Raad van Advies

De Raad van Advies bewaakt de kwaliteit van de bijeenkomsten, beslist over toelating van nieuwe leden en ziet toe op naleving van de gedragscode.


Hans Blonk
Managing Director, Blonk


Eddy Esselink
Senior Manager Sustainable Development, MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten


Bas Geerts
Head of Sustainability, Cefetra Group


Marianne van Keep
Chief Sustainability Officer, Verstegen Spices & Sauces


Taco Kingma
Manager Duurzaam verpakken, FNLI


Frits Kremer
Voorzitter Raad van Advies, Foodnet.nl


Claire Luiten
CSR & Process Engineer, KLM Royal Dutch Airlines


Rob Morren
Sector Banker Food, ABN AMRO Bank


Hanneke Verhelst
Head Business Sustainability, Syngenta Benelux


Sigrid Verweij
Director Public Affairs, Communications & Sustainability, Coca-Cola Europacific Partners


Henk Voormolen
Director Brownies&downieS, Albron