Vragen?

Bel of mail...

Foodpolicy is een gerenommeerd kennisnetwerk van senior foodprofessionals met oog voor de noodzaak en kansen van verduurzaming. We vormen een divers gezelschap van retailers, fabrikanten, cateraars, ngo's en kennisinstituten.

Foodpolicy bestaat sinds 2009. Drie keer per jaar komen we bij elkaar om actuele CSR-thema's onder de loep te nemen. Na afloop van het programma verstevigen we tijdens een heerlijk buffet de onderlinge band en leggen we nieuwe contacten. 

CSR op een hoger plan!

Door kennis te delen willen we een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de foodsector, die vele uitdagingen kent op het gebied van milieu, mensenrechten, dierenwelzijn en gezondheid. Tijdens onze bijeenkomsten pakken we ze bij de kop aan de hand van thema's als biodiversiteit, true pricing, natuurinclusive landbouw, due diligence en plastic.

Deskundige gastsprekers uit wetenschap en bedrijfsleven scherpen ons denken. In een interactieve setting delen we onze kennis en ervaring met elkaar om corporate social responsibility (CSR) in de foodsector op een steeds hoger plan te tillen.

Kortom, voor de nieuwste (wetenschappelijke) inzichten over actuele CSR-topics moet je bij Foodpolicy zijn!

Bijeenkomsten 2024

6

februari

16

april

24

september

Lid worden

Het lidmaatschap van Foodpolicy staat in principe open voor iedereen die in een hogere functie in de foodbranche werkt en belangstelling heeft voor het verduurzamen van de voedselketen.

Ook personen buiten de eigenlijke foodsector kunnen lid worden, mits hun werk gerelateerd is aan voedselproductie en -distributie.

Op de bijeenkomsten mag je altijd kosteloos een collega als introducé meenemen. Bij verhindering kan een collega invallen.

Foodpolicy is een besloten netwerk; je deelt je visie in een vertrouwde omgeving.

Omdat we binnen die beslotenheid open communicatie heel belangrijk vinden, hanteren we een gedragscode. De Raad van Advies ziet toe op de naleving daarvan. Daarnaast is er een lidmaatschapsreglement van kracht.

Wil je je aanmelden voor toelating? Stuur ons een e-mail of bel 06-52455763 (Miriam Verstappen) of 06-21808464 (Patricia Lemmens).

Na toelating kun je het inschrijfformulier op deze website gebruiken om je in te schrijven.


Raad van Advies


Eddy Esselink

Senior Manager Sustainable Development, MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten


Bas Geerts

Head of Sustainability, Cefetra Group


Marianne van Keep

Chief Sustainability Officer, Verstegen Spices & Sauces


Taco Kingma

Manager Duurzaam verpakken, FNLI


Frits Kremer

Voorzitter Raad van Advies, FoodnetNL


Alex van Kuilenburg

Business Development Manager, Milgro


Claire Luiten

Sustainability Engineer, KLM Royal Dutch Airlines


Rob Morren

Sector Banker Food, ABN AMRO Bank


Nadine Mooren

Commercieel directeur, Blonk


Petra Morssinkhof-Eijkholt

Manager Procesinnovatie en MVO, PLUS Retail


Sharon Reijmers

Head of Sales & Marketing, Orbisk


Bas Stok

Global Sustainability Manager, JDE Peet's


Margit Verwer

Business Development Director, Fairtrade Nederland