Lid worden

Kandidaat-leden worden uitgenodigd door de Raad van Advies. Voorzitter is Frits Kremer. Kandidaat-leden die zich op eigen initiatief aanmelden voor toelating, nemen contact op met het secretariaat. Na toelating is aanmelding via dit inschrijfformulier verplicht. Om binnen het besloten netwerk open communicatie mogelijk te maken houden Foodpolicy-leden zich aan een gedragscode. De Raad van Advies ziet toe op de naleving daarvan. Daarnaast is er een lidmaatschapsreglement van kracht.

Vragen?

Neem dan contact op met het secretariaat: Miriam Verstappen, 06-52455763 of
Patricia van Uden, 06-21808464 of mail ons.

Persoonsgegevens
Bedrijf/organisatie
Verklaring
Door het versturen van dit formulier verklaar ik kennis te hebben genomen van het lidmaatschapsreglement en de gedragscode van Foodpolicy en akkoord te gaan met de inhoud daarvan. Ik ga eveneens akkoord met de betaling van de voor het lidmaatschapsjaar 2024 verschuldigde contributie, zijnde €2.610,- excl. btw. Indien het lidmaatschap slechts een gedeelte van het lidmaatschapsjaar omvat, ben ik €1.740,- excl. btw (twee bijeenkomsten) dan wel €870,- excl. btw (één bijeenkomst) verschuldigd.

Voor NGO's
Door het versturen van dit formulier verklaar ik kennis te hebben genomen van het lidmaatschapsreglement en de gedragscode van Foodpolicy en akkoord te gaan met de inhoud daarvan. Ik ga eveneens akkoord met de betaling van de voor het lidmaatschapsjaar 2024 verschuldigde contributie voor NGO's, zijnde €870,- excl. btw. Indien het lidmaatschap slechts een gedeelte van het lidmaatschapsjaar omvat, ben ik €580,- excl. btw (twee bijeenkomsten) dan wel €290,- excl. btw (één bijeenkomst) verschuldigd.