Wil je je aanmelden voor toelating tot Foodpolicy?  Stuur ons dan een e-mail of bel 06-52455763 (Miriam Verstappen) of 06-21808464 (Patricia Lemmens). 

Na toelating kun je onderstaand inschrijfformulier gebruiken om je in te schrijven. 

Lees ook onze gedragscode en het lidmaatschapsreglement.

Vragen?

Bel of mail...

Inschrijfformulier Foodpolicy

Persoonsgegevens
Bedrijf/organisatie
Verklaring
Door het versturen van dit formulier verklaar ik kennis te hebben genomen van het lidmaatschapsreglement en de gedragscode van Foodpolicy en akkoord te gaan met de inhoud daarvan. Ik ga eveneens akkoord met de betaling van de voor het lidmaatschapsjaar 2024 verschuldigde contributie, zijnde €2.610,- excl. btw. Indien het lidmaatschap slechts een gedeelte van het lidmaatschapsjaar omvat, ben ik €1.740,- excl. btw (twee bijeenkomsten) dan wel €870,- excl. btw (één bijeenkomst) verschuldigd.

Voor NGO's
Door het versturen van dit formulier verklaar ik kennis te hebben genomen van het lidmaatschapsreglement en de gedragscode van Foodpolicy en akkoord te gaan met de inhoud daarvan. Ik ga eveneens akkoord met de betaling van de voor het lidmaatschapsjaar 2024 verschuldigde contributie voor NGO's, zijnde €870,- excl. btw. Indien het lidmaatschap slechts een gedeelte van het lidmaatschapsjaar omvat, ben ik €580,- excl. btw (twee bijeenkomsten) dan wel €290,- excl. btw (één bijeenkomst) verschuldigd.