Vragen?

Bel of mail...

Logo Young Foodpolicy

Young Foodpolicy is een dynamisch kennisnetwerk van jonge, enthousiaste foodprofessionals die willen bijdragen aan de verduurzaming van de Nederlandse foodsector. De toekomst van corporate social responsibility (CSR) is aan ons!

Young Foodpolicy bestaat sinds 2011. We komen drie keer per jaar bij elkaar om actuele CSR-thema's onder de loep te nemen, met inspirerende gastsprekers uit wetenschap en bedrijfsleven. Na afloop heb je tijdens een supergezellig vega-buffet volop gelegenheid om ervaringen uit te wisselen, bij te kletsen en contacten te leggen met andere jonge branchegenoten.

Tons of inspiration’

Door kennis te delen willen we een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de foodsector, die vele uitdagingen kent op het gebied van milieu, mensenrechten, dierenwelzijn en gezondheid. Tijdens de bijeenkomsten pakken we ze bij de kop aan de hand van thema's als biodiversiteit, voedselverspilling, nieuwe eiwitbronnen, true pricing, productinnovatie, keurmerken en plastic.

Deskundige sprekers uit wetenschap en bedrijfsleven brengen ons de nieuwste inzichten. Daarbij horen we ook graag jouw mening; bij Young Foodpolicy hechten we veel belang aan interactie en debat. Samen zoeken we naar praktische handvatten die je kunt gebruiken om in je werk problemen op te lossen.

Kortom, met Young Foodpolicy kom je verder in je dagelijkse werk - voor CSR in food moet je bij ons zijn!

Bijeenkomsten 2024

30

januari

16

april

1

oktober

Lid worden

Het lidmaatschap van Young Foodplicy staat in principe open voor iedere young professional tussen de 25 en 40 jaar die in de foodbranche werkt en belangstelling heeft voor het verduurzamen van de voedselketen.

Ook als je buiten de eigenlijke foodsector werkt kun je lid worden, mits je werk gerelateerd is aan voedselproductie en -distributie.

Op de bijeenkomsten mag je altijd kosteloos een collega als introducé meenemen. Bij verhindering kan een collega invallen.

Young Foodpolicy is een besloten netwerk; je deelt je visie in een vertrouwde omgeving.

Omdat we binnen die beslotenheid open communicatie heel belangrijk vinden, hanteren we een gedragscode. De Raad van Advies ziet toe op de naleving daarvan. Daarnaast is er een lidmaatschapsreglement van kracht.

Wil je je aanmelden voor toelating? Stuur ons een e-mail of bel 06-52455763 (Miriam Verstappen) of 06-21808464 (Patricia Lemmens).

Na toelating kun je het inschrijfformulier op deze website gebruiken om je in te schrijven.

Raad van Advies


Sanne Dallinga

Carbon Advisor, Anthesis-Climate Neutral Group 


Brechtje Helderweirdt

Business Development & Marketing Manager, ImpactBuying


Suzanne Veger

Brand Manager Campina Biologisch & Duurzaamheid, FrieslandCampina


Freek Uittenboogaart

Projectmedewerker Team Landbouw en Biodiversiteit, Natuur & Milieu


Frits Kremer

Voorzitter Raad van Advies, FoodnetNL