Wat Young Foodpolicy is

Young Foodpolicy is een besloten netwerk voor jonge professionals uit de Nederlandse foodsector, dat zich richt op de verduurzaming van de voedselketen. Kernbegrippen zijn milieu, gezondheid, mensenrechten en dierenwelzijn. De leden vormen een brede afspiegeling van de levensmiddelensector.

Wat Young Foodpolicy doet

Young Foodpolicy tilt de kennis over food en samenleving op een hoger plan. In die zin zijn we een denktank. Maar we zoeken ook naar de commerciële potentie; de uitkomsten moeten in de dagelijkse praktijk toepasbaar zijn.
We komen drie keer per jaar bijeen. Om bij te praten en te netwerken, en altijd ontvangen we deskundige gasten: (food-)managers, wetenschappers, NGO’s, overheidsfunctionarissen, dwarsdenkers, schrijvers. Toppers die ons denken scherpen, nieuwe invalshoeken laten zien en daarover met ons in debat gaan. Na afloop staat er een verrassend buffet klaar.

Bijeenkomsten 2023: 31 januari, 18 april en 19 september

Bijeenkomsten 2024 (onder voorbehoud): 30 januari16 april en 17 september

Contact

Miriam Verstappen, 06-52455763
Patricia van Uden, 06-21808464

Lid worden

Het lidmaatschap staat in principe open voor iedere jonge professional die in de foodbranche werkt en belangstelling heeft voor het verduurzamen van de voedselketen. Ook personen buiten de eigenlijke foodsector kunnen lid worden, mits hun werk gerelateerd is aan voedselproductie en -distributie.

Kandidaat-leden worden uitgenodigd door de Raad van Advies. Voorzitter is Frits Kremer. Kandidaat-leden die zich op eigen initiatief aanmelden voor toelating, nemen contact op met het secretariaat via secretariaat@youngfoodpolicy.nl, 06-52455763 (Miriam Verstappen) of 06-21808464 (Patricia van Uden). Na toelating is aanmelding via het inschrijfformulier op deze website verplicht.

Om binnen het besloten netwerk open communicatie mogelijk te maken houden Foodpolicy-leden zich aan een gedragscode. De Raad van Advies ziet toe op de naleving daarvan. Daarnaast is er een lidmaatschapsreglement van kracht.

Raad van Advies

De Raad van Advies bewaakt de kwaliteit van de bijeenkomsten, beslist over toelating van nieuwe leden en ziet toe op naleving van de gedragscode.


Jip Jansen
Projectmanager Eerlijk & Heerlijk / MVI, Sligro Food Group


Suzanne Veger
Brand Manager Campina Biologisch & Duurzaamheid, FrieslandCampina


Frits Kremer
Voorzitter Raad van Advies, Foodnet.nl


Brechtje Helderweirdt
Business Development & Marketing Manager, ImpactBuying


Boas Kraaijeveld
Jr. Projectleider Duurzame Landbouw, Natuur & Milieu