Foodnet Academy

Met Foodnet Academy ondersteunen we onze missie om door middel van kennis een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de Nederlandse foodsector. Je vindt hier interviews en (video)podcasts, maar ook initiatieven op het gebied van onderzoek en onderwijs waar Foodnet bij betrokken is.

  • Interviews

  • PODCASTS

  • Cursus

  • onderzoek

Podcasts

Hier vind je gesproken columns van duurzaamheidsexperts van Schuttelaar & Partners. Om de beurt pakken zij in een paar minuutjes een actueel onderwerp bij de kop.

Deze columns zijn eerder verschenen in Food&Agribusiness.

Ad Nagelkerke

Misleiding of afleiding?

Binnenkort reikt foodwatch weer een Gouden Windei uit voor het meest misleidende product in de supermarkt. Naast dat Ad vraagtekens zet bij de ‘ernst’ van de genomineerde misleidingen, vindt hij dat deze verkiezing afleidt van waar je je als maatschappelijke organisatie beter volledig op kunt storten: eerlijk, veilig en gezond eten voor iedereen.

Ad Nagelkerke

Alle plantaardige beetjes helpen

Ad buigt zich over de vraag wat een goede manier is om meer mensen te bewegen om vaker voor plantaardige dan voor dierlijke producten te kiezen. Kunnen we volstaan met op vlees lijkende plantaardige producten op de markt te brengen of kunnen we beter meteen proberen de vleeseetgewoonte uit te bannen?

Suzanne van der Pijll

Het zint me niet... en niet alleen omdat het zo droog is

Aan het werk voor meer biodiversiteit
Als Suzanne door de natuur loopt, hoort en ziet ze steeds minder vogels, vlinders, insecten. Een ineengestorte biodiversiteit, dat is wat ze ziet. En gelukkig ook veel kleine initiatieven die daar iets aan proberen te doen, maar het zal groter, sneller, forser moeten. En iedereen moet meedoen, anders komen we er niet. Daar kunnen we vandaag al mee beginnen!

Suzanne van der Pijll

Het hoe en het waarom

Met minder meer bereiken
Dat het voedselsysteem tegen zijn grenzen aanloopt en dus zal moeten veranderen, kan iedereen wel zien. Die veranderingen gaan vaak over een stapje terug doen, zoals minder vlees, minder verpakking. Suzanne ziet al veel goede voorbeelden van bedrijven die die stap al, maar die krijgen niet altijd de aandacht die ze verdienen. Zonde, want wat je aandacht geeft, groeit vanzelf.

Ad Nagelkerke

Eten we graag technologie?

Nou nee, meent Ad. Pronken met ‘gemaakt met de nieuwste technologie’ is goed als je telefoons maakt, maar wees er voorzichtig mee als mensen jouw technologie in hun mond moeten steken. Dat moet te begrijpen zijn, anders gaan we het niet eten, ook al is het nog zo goed voor de voedseltransitie.

Ad Nagelkerke

Insecten deugen

Het wordt steeds gekker, signaleert Ad. Nu is ook insecten eten al woke geworden.                   

Ad Nagelkerke

Elke stap telt!

Een mooi marketinginstrument, Nutri-Score, zegt Ad. Maar laten we niet vergeten dat het eerst en vooral om productverbetering gaat!             

Jesse Markus

Nederland moet strategisch denken als het gaat om haar veredelingsindustrie

Voedselzekerheid en minder gewasbeschermingsmiddelen zijn strategische kwesties geworden. Plantenveredeling moet daarom als een 'topsector' worden behandeld, vindt Jesse. 

Suzanne van der Pijll

De Verspillingsvrije week is eindelijk een institutie

Het is weer Verspillingsvrije Week. Een goede zaak, vindt Suzanne. Want in de keten zijn de voedselverliezen weliswaar al flink teruggedrongen, maar bij de consument valt nog veel verduurzamingswinst te halen.

Ad Nagelkerke

Nederland Kweekvleesland

Ad reageert op de campagne Nederland Vleesland: dat moet Nederland Kweekvleesland zijn.  

Léon Jansen

De keten verduurzamen is complex

Bewuster consumeren en produceren stuit op grenzen voor wat betreft doorberekening aan de consument. Léon vindt het tijd voor strategische sturing op dit vlak. 

Léon Jansen

Integraal of niet?

Milieu-, klimaat- en natuurvraagstukken vragen om een integrale aanpak, die bij de stikstofplannen ver weg lijkt te zijn. Waar is het ministerie van Ecologie?

Jesse Markus

Voedselzekerheid: het juiste moment voor kortere ketens

Nu het thema voedselzekerheid weer helemaal terug is in de actualiteit door corona en Oekraïne moet verkorting van de voedselketen bovenaan de agenda komen te staan, zegt Jesse.

Ad Nagelkerke

Groene misleiding is ook misleiding

Valse claims schaden de reputatie van plantaardige vleesvervangers, stelt Ad. Tesco werd hierom al op de vingers getikt.

Suzanne van der Pijll

De wereld van klimaatneutraal

Suzanne pleit voor duidelijkheid in de klimaatterminologie. Het gaat om reductie niet compensatie, en om onafhankelijke controle en eenduidigheid.

Léon Jansen

Vaag

De grens tussen misleiding en verleiding is vaag. Dat geldt voor het bedrijfsleven, maar vaak ook voor actiegroepen, zegt Léon.

Ad Nagelkerke

Nieuwe voedingsmiddelen voor de voedseltransitie

Ad gaat in op de mogelijkheid van een dataprotectiedossier als je bedrijf een toelatingsprocedure om een novel food ingaat. Slim en verstandig!

Léon Jansen

Nu MVO, straks niet meer

Retailers vluchten in keurmerken, maar daar komen ze niet meer mee weg. MVO wordt DGO, Data Gestuurd Ondernemen, zegt Léon Jansen.

Suzanne van der Pijll

Eiwittransitie: de default omdraaien

Suzanne doet een rondje supermarkt en wordt blij van de default modus waarin vleesvervangers terecht zijn gekomen. Daar kan de consument niet meer omheen...

Jesse Markus

Juist in een crisis is visie van belang

De oorlog in Oekraïne zorgt in Nederland weliswaar nog niet voor voedseltekorten, maar brengt wel onze boeren in de problemen. De overheid moet hen gaan compenseren, zegt Jesse.

Marcel Schuttelaar

Alles en niets

Marcel is in een filosofische bui: we zijn tegelijkertijd krachtig en nietig, belangrijk en onbelangrijk. Bij het eindeloos laveren tussen tegenstellingen blijft het inspireren van jonge collega’s een zinvolle activiteit.

Ad Nagelkerke

Portion distortion

Hoe raken we al die overtollige kilo's kwijt? We kunnen wel herformuleren tot we een ons wegen(!), maar dat helpt slechts een beetje. Pak de portiegroottes aan! zegt Ad.

Léon Jansen

Pak je plastics aan

Plastics worden veel gebruikt in de voedselketen en dat is niet goed voor klimaat en milieu. Slechts 10% wordt gerecycled. Hoe krikken we dit op? Minder soorten en betere regelgeving, zegt Léon.

Marcel Schuttelaar

Kinderen van de oorlog

Marcel bespreekt de opgave onze samenleving grondig te verbouwen naar sociaal, circulair en klimaatneutraal. Dit in een tijd van inflatie en een speelveld dat zich voortdurend wijzigt door de Oekraïne-oorlog en de sancties. De les? Terug naar de kern. Koester en onderhoud de democratie en hou op met sociale stemmingmakerij.

Jesse Markus

Frankrijk als lichtend voorbeeld in de EU

Tot juli vervult Frankrijk het voorzitterschap van de EU. Onder dit voorzitterschap worden plannen uitgerold voor de Europese landbouw waar de Nederlandse boer - juist - baat bij heeft.

Marcel Schuttelaar

Atomisering

Er zit al maanden een gedachte in mijn hoofd, die langzaam rijpt tot een insight; mensen zijn biologisch gezien sociale wezens die in gezamenlijkheid hun leven leefden. Maar op een of andere manier staat dat gezamenlijke tegenwoordig steeds meer onder druk.

Ad Nagelkerke

Wie influencet de influencer?

Een waarschuwing aan fabrikanten om wetgeving en reclamecodes ten aanzien van gezondheidsclaims strikter te hanteren, anders zijn ze geen haar beter dan al die ‘foute’ influencers. 

Suzanne van der Pijll

De drie grote trends in voedsel

In de food staan de spotlights vaak op ‘gezond leven’. Maar wat is er trending op het gebied van duurzaamheid?

Léon Jansen

Prestaties meten om de voortgang te weten

Hoe kan je fabrikanten stimuleren duurzamere en gezondere producten te maken en het effect te meten? Dat kan met Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's). Grote bedrijven werken ermee. Het is de hoogste tijd dat die koplopers gevolgd worden door de rest. 

Suzanne van der Pijll

Zuivelpak: creatief omgaan met restjes

Samen tegen voedselverspilling door creatief om te gaan met restjes. De campagne 'Kijk, ruik, proef en vouw!' van Zuivelpak draagt haar steentje hieraan bij.